Error: Your upload path is not valid or does not exist: /www/apollo_klienci2/www/blog.cyngiel.com.pl/wp-content/uploads Jak zdobyć pozwolenie na broń? Czy to jest naprawdę tak trudne? - Blog Cyngiel

Jak zdobyć pozwolenie na broń? Czy to jest naprawdę tak trudne?

Przepisy prawne

Przepisy dotyczące uzyskania prawa do posiadania broni w celu samoobrony to bardzo obszerna dziedzina. Nie każdy powinien mieć powszechny dostęp do broni palnej, dlatego też wyrobienie pozwolenia na broń jest dość czasochłonne i kosztowne.

Broń a broń

Procedury uzyskania zezwolenia na broń różni się wraz z rodzajem broni. Inne są uprawnienia dotyczące broni łowieckiej, inne dotyczące sportowej a inne do kolekcjonerskiej. Podstawowym krokiem jest więc określenie, do jakiego celu potrzebna jest nam ta broń.

Broń do ochrony osobistej

W tym przypadku podstawowym wymogiem jest ukończenie 21 lat, stały adres zamieszania na terenie Polski, zdrowie psychiczne (potwierdzone badaniami), brak uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz co najważniejsze, niekaralność za przestępstwa umyślne.

Papirologia?

Podstawowym dokumentem jest złożenie podania, , które można pobrać ze strony komendy policji właściwej dla miejsca zamieszkania, podaje się model i ilość broni oraz uzasadnienie potrzeby jej posiadania. Uzasadnienie musi być uargumentowane wraz z podaniem konkretnych powodów chęci posiadania broni palnej. Oprócz podania należy również złożyć zaświadczenie o przebytych badaniach lekarskich i psychologicznych. Nie można się udać tak po prostu do lekarza-musi to być osoba uprawniona do wykonywania tego typu badań. Koszt tych badań może się wahać, ale najtaniej to ok. 350-400 zł.

Czas na egzaminy

Po pozytywnym zweryfikowaniu podania przychodzi czas na egzamin teoretyczny i praktyczny przed specjalną komisją.
Na początku przechodzi się proces z części teoretycznej są to chociażby przepisy Kodeksu Karnego z zakresu przestępstw z użyciem broni i znajomość ustawy o broni i amunicji.
Drugi krok, praktyczny z kolei odbywa się na strzelnicy i ma na celu sprawdzić, jakie umiejętności składania i rozkładania broni, ładowania amunicją, odbezpieczania i zabezpieczania posiada dana osoba.
Koszt podejścia do egzaminu to 500 zł. W przypadku niezdania przysługuje jednokrotna poprawka, która kosztuje 250 zł.

Udostępnij ten artykuł